Online ve Dijital Pazarlama

Tesis tanıtımında TripAdvisor’dan daha iyi yararlanmanıza yardımcı olabilecek veriler

Dünyanın hemen her bölgesinden turistik tesislere ve konaklama alternatiflerine ilişkin kullanıcı yorumlarına yer veren TripAdvisor, alanında önde gelen sitelerden biri. Geçtiğimiz yıl itibariyle meta arama özelliğini duyuran TripAdvisor ile her gün sayısız kullanıcı, tesis aramalarını ve seyahat planlamalarını bu platform üzerinden yapıyor. Araştırmalara göre kullanıcıların yüzde 29’u siteyi ayda birkaç kere, yüzde 12’si haftada bir, yüzde 26’sı ise haftada birkaç kere düzenli olarak ziyaret ediyor.

PhoCusWright pazar araştırma şirketince, yaklaşık 12 bin kullanıcı ile gerçekleştirilen bir anketin sonuçları, TripAdvisor’un seyahat planlamasında kullanımına ilişkin çarpıcı istatistikler sunuyor.

İşte tesis tanıtımında TripAdvisor’dan daha iyi yararlanmanıza yardımcı olabilecek veriler.

Kullanma nedeni

Katılımcıların yüzde 80’i, TripAdvisor yorumlarının tesis ve seyahatlerine ilişkin kararlarda, kendilerini daha güvende hissetmelerine ve daha iyi planlama yapmalarına katkıda bulunduğunu ifade etmiş. Katılımcıların yüzde 77’si kalınacak otel, yüzde 50’si restoran ve yüzde 44’ü şehir içi aktivitelere karar vermekte TripAdvisor’dan yararlanıyor. Karar verme sürecinde kullanıcı yorumları etkili oluyor.

Yorumların etkisi

Araştırma, yorumların kullanıcılar üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Buna göre katılımcıların yüzde 53’ü, kullanıcı yorumlarının yer almadığı bir otelde rezervasyon yaptırmayacaklarını belirtiyor. Yüzde 73’lük bir kesim ise diğer kullanıcılar tarafından paylaşılmış fotoğraflara bakıyor. Son olarak, kullanıcıların yüzde 65’i rezervasyon tercihlerini, ödül kazanmış tesislerden yana kullanıyor.

Yorum sayısı

Peki ortalama kaç adet yorum, kalınacak tesise karar vermekte etkili oluyor? Araştırmaya göre 6-12 arası yorum adedi, kullanıcıların yüzde 80’i için yeterli. Değerlendirme sürecinde genellikle en yeni yorumlar dikkate alınıyor. Restoran ya da yerel işletmeleri araştıran kullanıcıların yüzde 20’lik bir kesimi, ortalama olarak 11’in üzerinde yorum okuyor. Kullanıcıların yüzde 30’a yakını, yorum almamış restoranlara uğramıyor.

Yorumların yazılma nedeni

“Yorum yazıyorum çünkü diğer kullanıcılara yararlı bilgiler bırakmanın önemli olduğunu düşünüyorum.” diyenlerin oranı yüzde 74. Olumlu bir deneyimi diğer kullanıcılarla paylaşmak isteyebileceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 70 olarak belirlenmiş.

Geribildirimlerin rezervasyonlar üzerindeki etkisi

TripAdvisor yorumcuları kimi zaman tesisle ilişkin memnuniyetsizliklerini dile getirebiliyor. Böylesi durumlarda tesis yönetiminden gelen açıklayıcı ya da özür dileyen tarzda bir yanıt, kullanıcı görüşlerini olumluya çevirmekte etkili olabiliyor. PhoCusWright’ın analizine göre kullanıcıların yüzde 87’si, şikayetlerine verilen yerinde cevapların fikirlerini değiştirebileceğini belirtiyor. Buna karşın yüzde 70’lik kesim, agresif bir üslupla verilen yanıtların ters teptiğini ifade ediyor. Tesislerden gelen yanıtları görmenin onları rezervasyon yaptırmaya teşvik ettiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 62.

Araştırma sonuçları özellikle TripAdvisor’daki kullanıcı yorumlarının ne denli önemli olduklarını gösterir nitelikte. Bu mecra aynı zamanda, potansiyel misafirlerinizle iletişim kurmak için sizin de aktif olarak yer almayı düşünebileceğiniz bir alan. Bu tip sitelerde prestijinizi artırırarak tesisinizin web sitesine trafik çekebilir ve rezervasyonlarınızı artırabilirsiniz. Tüm satış ve rezervasyon kanallarınızı tek envanterden yönetmenize izin veren HotelRunner ile siteniz kurulur kurulmaz rezervasyon almaya başlayabilirsiniz. HotelRunner ayrıcalıklarını görmek için siz de hesabınızı bugünden oluşturun.

Rıza Kaynak

Director of Demand

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu